Uncategorized

EISTEDDFOD HOELION 8

    Cynhaliwyd Eisteddfod blynyddol yr Hoelion Wyth yn Nhafarn Ffostrasol ar nos Wener, Hydref 27ain. Arweinyddion  y noson oedd Eurfyl Lewis, Llanglydwen a John Jones, Ffair Rhos a’r ddau feirniad oedd y Prifardd Ceri Wyn Jones, Aberteifi a… Read More »EISTEDDFOD HOELION 8

    Cyfarfod Hydref

      Cyfarfu’r aelodau ar nos Fercher, Hydref 27ain a hynny, yn ôl ein harfer, yng Nghaffi Beca, Efailwen.Estynodd y Cadeirydd, Eifion Evans, groeso cynnes i ŵr gwadd y noson sef y… Read More »Cyfarfod Hydref