Cyffredinol

EISTEDDFOD HOELION 8

    Cynhaliwyd Eisteddfod blynyddol yr Hoelion Wyth yn Nhafarn Ffostrasol ar nos Wener, Hydref 27ain. Arweinyddion  y noson oedd Eurfyl Lewis, Llanglydwen a John Jones, Ffair Rhos a’r ddau feirniad oedd y Prifardd Ceri Wyn Jones, Aberteifi a… Read More »EISTEDDFOD HOELION 8

    Eisteddfod 2022

      Sam Jones a’r Prifardd Gwenallt Llwyd Ifan – beiriaid parchus yr Eisteddfod. Geraint Morgan, enillydd y goron am gerdd ddigri Eurfyl Lewis, enillydd y gadair am gyfansoddi telyneg. Cynhaliwyd Eisteddfod… Read More »Eisteddfod 2022