Adroddiadau

Ebrill 2024

  Cynhaliwyd cyfarfod mis Ebrill, fel arfer, yn lolfa Clwb Rygbi Hendygwyn. Dymunwyd gwellhad llwyr a buan i John Arfon at ôl triniaeth yn yr ysbyty yn ddiweddar.Estynnwyd croeso cynnes gan… Read More »Ebrill 2024

  Mawrth 2024

   Fel arfer cynhaliwyd cyfarfod mis Mawrth yn lolfa Clwb Rygbi Hendygwyn. Croesawyd pawb gan y cadeirydd Mr Claude James. I ddechrau eisteddodd pawb i lawr i fwynhau cawl bendigedig wedi… Read More »Mawrth 2024

   Chwefror 2024

    Cynhaliwyd cyfarfod mis Chwefror, fel arfer yn lolfa Clwb Rygbi Hendygwyn. Estynnwyd croeso cynnes i’r siaradwr gwadd, sef Dai Rees, yn wreiddiol o San Cler ond yn awr yn byw… Read More »Chwefror 2024

    Ionawr 2024

     Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y flwyddyn newydd ar nos Iau, 4ydd o Ionawr yn lolfa’r Clwb Rygbi. Croesawyd pawb yn gynnes gan y cadeirydd, Claude James ond cyn cyflwyno’r siaradwr gwadd… Read More »Ionawr 2024

     Rhagfyr 2023

      Cynhaliwyd cyfarfod Mis Rhagfyr, fel arfer, yn lolfa Clwb Rygbi Hendygwyn. Estynnwyd croeso i bawb gan y cadeirydd Claude James gyda chroeso arbennig i’n siaradwraig wadd sef Natalie Jones o… Read More »Rhagfyr 2023

      Tachwedd 2023

       Yn anffodus, ar y funud olaf, nid oedd yn bosib i’n siaradwr gwadd ddod atom. Daeth un o’r aelodau, sef John Arfon i’r adwy gyda chwis anffurfiol i’n diddori a… Read More »Tachwedd 2023