Cors Caron

Cors Caron

    Ein siaradwr gwadd mis Ionawr oedd y Prifardd Ceri Wyn. Cawsom ganddo sgwrs am wreiddiau geiriau gan ymhelaethu ar wahanol ddehongliadau idiomau a dywediadau mewn gwahanol ardaloedd o Gymru. Un… Read More »Cors Caron