Gwybodaeth

DILLAD

    Mae cyfle i archebu’r dillad isod gyda logo Cymdeithas yr Hoelion Wyth arnynt. Dyma’r prisiau :- Crys polo – £18 Crys chwys – £19.50 Hoody – £24 Siwmper heb lawes… Read More »DILLAD

    Beiriniaid Eisteddfod Ffug

        Eisteddfod yr Hoelion 8 2020 ——————————– Beirniad Gwaith Cartref- Y Prifardd Gwenallt Llwyd Ifan,Llysalaw,Maesyfelin,Talybont,Ceredigion SY24 5DY. y cyfansoddiadau i gyrraedd y beirniad erbyn MAWRTH 25ain yn ddiffael. Beirniad llwyfan… Read More »Beiriniaid Eisteddfod Ffug