Cors Caron

Adroddiadau

  ADRODDIADAU HOELION 8 CORS CARON ————————————— ADRODDIAD AM FISOEDD CHWEFROR,MEHEFIN A GORFFENNAF ————————————————————————————————- Ers i ni anfon yr adroddiad diwethaf am weithgareddau’r gangen nol ym mis Ionawr,daeth newidiadau mawr ar… Read More »Adroddiadau

  Beirniaid Eisteddfod Ffug

     Eisteddfod yr Hoelion 8 2020 ——————————– Beirniad Gwaith Cartref- Y Prifardd Gwenallt Llwyd Ifan,Llysalaw,Maesyfelin,Talybont,Ceredigion SY24 5DY. y cyfansoddiadau i gyrraedd y beirniad erbyn MAWRTH 25ain yn ddiffael. Beirniad llwyfan… Read More »Beirniaid Eisteddfod Ffug

   Cyfarfodydd Rhag/Ion

    HOELION 8 CORS CARON ——————————— Cyfarfodydd Rhagfyr 2019 a Ionawr 2020 ———————————————————- Ein gwr gwadd yn ein cinio Nadolig blynyddol yng ngwesty’r Talbot oedd y darlledwr Eifion Glyn.Daeth Eifion i… Read More »Cyfarfodydd Rhag/Ion