Rhaglen 2015 – 2016

  Medi 30ain – John Phillips, Cwmfelin Mynach

  Hydref 28ain – Margaret Hughes, Hendy Gwyn ar Daf

  Tachwedd 25ain – Emyr Llew, Ffostrasol

  Ionawr 15fed / 22ain – Cinio Blynyddol, Tafarn yr Oen, Llanboidy

  Chwefror 17eg a 24ain – Ymarfer Eisteddfod

  Mawrth 2il a 4ydd – Ymarfer a Eisteddfod

  Mawrth 30ain – John Watkin, Ffair Rhos

  Ebrill 27ain – Ryland James, Pwll Trap

  Mai 6ed / 7fed – Taith Ddirgel