Enillwyr Y Raffl Fawr 2020

  Enillwyr y raffl fawr oedd

  Gwobr 1af  £100 – Mrs Menna Jones, Ffair Rhos

  2ail wobr  £50 – Malcolm Morgan, San Clêr

  3edd wobr £25 – John Jones, Ffair Rhos

  Dewisodd Malcolm Morgan a John Jones gyflwyno ei gwobrau at y ddwy elusen.

  Diolch iddynt am ystyried yr elusennau.