Eisteddfod Yr Hoelion am 2022 Gwesty’r Talbot, Tregaron, Nos Wener Hydref 28ain am 7.30 y.h.

  EITEMAU LLWYFAN

  1.       Sgets-thema AMAETHYDDIAETH

  2.       Joc- am unrhyw anifail

  3.       Eitem Karaoke-i’w gosod ar y noson ( yng ngofal ein his Gadeirydd Daniel Thomas!!!!)

  4.       Cor Gor adrodd- dim llai na 4 yn y cor- Y LLWYNOG (R.W.P.)

  5.       Cor- rhoi’r darn allan ar y noson ( darn cyfarwydd I bawb!!!)

  EITEMAU GWAITH CARTREF

  Brawddeg – C.Y.M.Y.D.O.G.

  Brysneges- P ( Dim mwy na 10 gair)

  Limerig –  ( gwreiddiol )  Mae’r steddfod yn dod I Dregaron.

                    ( Un newydd bellach)- Mae’r steddfod ‘di bod yn Nhregaron  neu Mae’r steddfod ‘di mynd o Dregaron

  Telyneg-Cors

  Cerdd ddigri –   Hoelen neu Hoelion.

  Mae’r 2 feirniad  -Sam Jones (llwyfan) a Gwenallt  (Gwaith cartref) wedi cytuno I ddod.

  Manylion cyswllt Gwenallt ydi,

  Gwenallt Llwyd Ifan,

  Llysalaw,

  Stryd y Capel,

  Talybont

  SY24 5DY

  Cyfeiriad e-bost Gwenallt yd: –

  gwenalltllwydifan@gmail.com

  Dyddiad cau ar gyfer eitemau gwaith Cartref – Hydref 14eg