GOHIRIO EISTEDDFOD YR HOELION WYTH.

  Mae Eisteddfod yr Hoelion Wyth oedd i’w gynnal yng Ngwesty’r Talbot Tregaron ar nos Wener, Ebrill 3ydd wedi ei ohirio.

  Y bwriad yw ail drefnu ar gyfer nos Wener, Medi 25ain – yn yr un lleoliad ac ar yr un amser.

  Peidwch anfon eich cyfansoddiade i’r beirniad am y tro ond gwnewch hyn erbyn dydd Gwener, Medi 11eg.

  Cofiwch ddychwelyd y bonion a’r arian raffl i drysorydd eich cangen cyn gynted a phosib os gwelwch yn dda.

  Diolch,

   

  Eurfyl Lewis ( Cadeirydd Cymdeithas yr Hoelion Wyth )

  Eifion Evans ( Ysgrifennydd )

  Nigel Vaughan ( Trysorydd )