DILLAD

  Mae cyfle i archebu’r dillad isod gyda logo Cymdeithas yr Hoelion Wyth arnynt. Dyma’r prisiau :-

  Crys polo – £18

  Crys chwys – £19.50

  Hoody – £24

  Siwmper heb lawes – £28

  Tei – £13.50

  Capan – £9

  Cysylltwch gyda cwmni Get Stitched ar 07960 241993 i archebu.