Cymdeithas
Yr Hoelion Wyth

SwyddogioN Cenedlaethol

Eurfyl Lewis
Lluest, Llanglydwen Hendygwyn ar Daf, SA34 0XP
Ffôn; 01994 419495
E-Bost: eurfyllewis@btinternet.com

John Jones

Tynfron, Ffair Rhos,  Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6BS
Ffôn – 01974 831221
E-bost : jjtynfron@btinternet.com

Wmffre Davies

Llygad yr Haul,
Tâlgarreg,
Llandysul,
Ceredigion,
SA44 4EP
hwmfre@gmail.com
07495 421609

Geraint Morgan
Rhen Ysgol, Bwlchllan,  Ceredigion, SA48 8QQ
Ffôn – 01570 470742
E-bost: ger.morgan@outlook.com

Nigel Vaughan
Glenig, Blaenffos, Boncath, Sir Benfro SA37 0HY
Ffôn 01239 841594
E-Bost: nsvglenig@aol.com

SwyddogioN Cangen Aberporth

Oliver Davies
Trem y Bae, Aberporth, Ceredigion, SA43
Ffôn – 01239 810613
Ebost: oliver.davies@virgin.net

John Davies
Y Graig, Aberporth, Ceredigion, SA43
Ffôn – 01239 810555
Ebost: johnygraig@tiscali.co.uk

Swyddogion Cangen Beca

Eifion Evans
Hafan Dawel, Maenclochog, Clunderwen, Sir Benfro, SA66 7LG
Ffôn – 01437 532982
E-bost: eifionevas@yahoo.co.uk

Eurfyl Lewis
Lluest, Llanglydwen Hendygwyn ar Daf, SA34 0XP
Ffôn; 01994 419495
E-Bost: eurfyllewis@btinternet.com

Ken Thomas
7 Dan yr Eglwys, Y Mot, Clarbeston Road, Sir Benfro, SA63 4RG
Ffôn – 01437 532591
Ebost: eirianwen1@btinternet.com

Eurfyl Lewis
Lluest, Llanglydwen, Hendy Gwyn ar Daf, Sir Gar, SA34 0XP
Ffôn – 01994 419495
E-bost: eurfyllewis@btinternet.com

SwyddogioN Cangen Cors Caron

Daniel Thomas, Clunderwen, Llangeithio, Tregaron,  Ceredigion
Ffôn 01974 821203
E-bost mellten@me.com

Huw Davies

Aeronfa
Llangeitho
Tregaron

07583853557

E-bost: gareth_huw_davies@msn.com

Geraint Morgan
Rhen Ysgol, Bwlchllan,  Ceredigion, SA48 8QQ
Ffôn – 01570 470742
E-bost: ger.morgan@outlook.com

Geraint Morgan
Rhen Ysgol, Bwlchllan, Ceredigion, SA48 8QQ

ger.morgan@outlook.com

Daniel Thomas

Clunderwen
Llangeitho
Tregaron
07980212080

 E-bost: mellten@me.com

Huw Davies

Aeronfa
Llangeitho
Tregaron

07583853557

 

E-bost: gareth_huw_davies@msn.com

SwyddogioN Cangen Hendy Gwyn

Claude James
42 Bryngwenllian, Hendygwyn ar Daf, Sir Gar, SA34 0DA
Ffôn – 01994 240517

Ithel Parri-Roberts
Preseli, Stryd y Brenin Edward, Hendygwyn ar Daf, Sir Gâr, SA34 0AA
Ffôn- 01994 241775
Ebost: ithelpr@hendygwyn.cymru

Verian Williams
Y Berllan, Pwll Trap, San Clêr, SA33
Ffôn 01994 758396

Dewi James
Sarn Las, Peniel, Caerfyrddin, SA32 7DP
Ffôn – 01267 237617

SwyddogioN Cangen Sion Cwilt

Calfin Griffiths
Maes yr Onen, Llanfihangel ar Arth, Pencader, SA39 9HX
Ffôn – 01559 384812
E-bost   griffgriffiths58@gmail.com

Gerallt Davies
Maes y llan, Ffos y ffin, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0EU
Ffôn – 07977913158
maesyllan@btinternet.com

Ian ap Dewi
Glaslwyn, Blaencelyn, Llandysul, Ceredigion, SA44 6EU
Ffôn – 01239 654594
E-bost  ianapdewi@gmail.com