Tachwedd / Rhagfye 2006

    Croesawodd y Cadeirydd, Verian Williams, y gwr gwadd sef Y Parchg. Dorian Davies, Llandudoch, Cafwyd ganddo grynodeb o’i fywyd mewn araith ddiddorol yn llawn hiwmor – noson bythgofiadwy yn llawn chwerthin. Diolchodd Mr. Cyril Evans iddo ar derfyn y noson. Penderfynodd y pwyllgor rannu arian o’r coffrau – £100 yr un i’r tri Apêl a wnaed gan Gadeirydd y Cyngor, sef Y Cyng. Roy Llewellyn, a £100 i Apêl Susan Phillips, Llangynin tuag at Gronfa ‘Marie Curie’.