Tachwedd 2023

    Yn anffodus, ar y funud olaf, nid oedd yn bosib i’n siaradwr gwadd ddod atom. Daeth un o’r aelodau, sef John Arfon i’r adwy gyda chwis anffurfiol i’n diddori a chafwyd tipyn o hwyl yn ei gwmni a diolchwyd yn fawr iawn iddo.