Tachwedd 2010

    Cafwyd noson ddifyr yng nghyfarfod mis Tachwedd yng nghwmni’r Parchg. John Esau. Croesawyd ef gan y Cadeirydd, Mr Ithel Parri-Roberts. Bu’r siaradwr gwâdd yn sôn am yr amser a dreuliodd wrth astudio i fynd i’r weinidogaeth, yn enwedig am ei gyfnod yn gweithio yng Ngharchar enwog Broadmoor. Wedi noson ddiddorol, diolchwyd iddo gan Mr. Arthur Collinge.