Rhoddion Ariannol

  Mae’r gangen wedi rhoi cyfraniad o £150 i’r canlynol yn ystod y flwyddyn

  C.R.Y. (Cardiac Risk in the Young)
  Mencap Cymru
  Meddygfa Taf, Hendygwyn ar Daf
  Meddygfa Coach & Horses, San Clêr
  Alzheimers (trwy Glwb Taf QT, Hendygwyn

  Cyfeillion Cartref Gofal Dol-y-Felin, San Clêr