Rhaglen Eisteddfod 2020

  EISTEDDFOD YR HOELION 8 2020 – EBRILL 3ydd 2020
  Gwesty’r Talbot,Tregaron

  Rhestr Testunau

  LLWYFAN
  1.Cor GOR ADRODD -Dim llai na 4 ar y llwyfan- Y LLWYNOG (R.Williams Parry)
  Ganllath o gopa’r mynydd pan oedd clych
  Eglwysi’r llethrau’n gwahodd tua’r llan,
  Ac annrheuliedig haul Gorffennaf gwych
  Yn gwahodd tua’r mynydd,-yn y fan,
  Ar ddiarwybod droed a distaw duth,
  Llwybreiddiodd ei ryfeddod prin o’n blaen
  Ninnau heb ysgog ac heb ynom chwyth
  Barlyswyd ennyd,megis trindod faen
  Y safem,pan ar ganol diofal gam
  Syfrdan y safodd yntau,ac uwchlaw
  Ei untroed oediog dwy sefydlog fflam
  Ei lygaid arnom.Yna heb frys na braw
  Llithrodd ei flewyn cringoch dros y grib,
  Digwyddodd,darfu,megis seren wib.

  2.Dweud joc yn ymwneud ag anifail neu anifeiliaid.

  3.Sgets-teitl/thema- Amaethyddiaeth

  4.Eitem Karaoke-y geiriau a’r gerddoriaeth ar y noson

  5.Cor- Rhoddir darn y cor allan ar y noson

  GWAITH CARTREF
  1. BRAWDDEG C.Y.M.Y.D.O.G

  1. LIMERIG ‘Mae’r ‘steddfod yn dod I Dregaron’
  2. BRYSNEGES Llythyren ‘P’ (Dim mwy na 10 gair)
  3. CERDD DDIGRI HOELEN neu HOELION
  4. TELYNEG /SONED/CERDD RYDD CORS.

  Cyfansoddiadau i law’r beirniad erbyn MAWRTH 27ain 2020.Cyhoddir enw’r beirniaid (llwyfan a Gwaith cartref) yn y flwyddyn Newydd ar ol iddynt dderbyn (gobeithio!) y gwahoddiad.