Medi 2022

  Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y tymor ar Nos Iau, Medi 1af yn
  Lolfa Clwb Rygbi Hendygwyn.
  Y siaradwr gwadd oedd un o’r aelodau, sef Tegwyn Williams o
  San Cler.
  Bu Tegwyn ar ei wyliau yn America gan ymweld â nifer o daleithiau.
  Dewisodd ugain o luniau o’r holl oedd wedi ei dynnu
  a thrwy gyfrwng y rhain, bu’n son am yr hyn a dynodd ei sylw
  fwyaf. Cafwyd golwg ar Chicago, New Orleans, Memphis a
  Missisipi a disgrifiodd Tegwyn yr hyn oedd wedi gweld yn y
  taleithiau yma.
  Bu’n gyflwyniad diddorol dros ben a diolchwyd i Tegwyn gan
  Mel Jenkins.