Medi 2010

    I ddechrau’r tymor newydd, croesawodd y Cadeirydd Mr. Ithel Parri Roberts y gŵr gwâdd am y noson, sef Mr. Peter Hughes Griffiths o Gaerfyrddin. Testun ei araith oedd y ‘Gwragedd’ a gafodd ddylanwad gadarn ar ei fywyd ac hyd y dydd heddiw, mae’n ddiolchgasr iddynt am eu cyfraniad. Cafwyd grynodeb ddiddorol iawn ganddo a diolchwyd iddo gan Mr.Mel Jenkins.