Mawrth 2017

    Ni chafwyd cyfarfod ffurfiol ym mis Mawrth oherwydd yr Eisteddfod Ffug. Nid oeddwn fel cangen yn cystadlu eleni ond aeth rhai aelodau i’r Talbot yn Nhregaron i gefnogi.  Noson hwylus dros ben a llongyfachiadau i’r enillwyr i gyd ac i gangen Cors Caron am ennill tlws yr Eisteddfod a y trydydd tro.