Mawrth 2008

    Yn y cyfarfod diwethaf penderfynwyd rhannu arian o’r coffrau, i elusennau. Bydd y canlynol yn derbyn £150 yr un, sef Meddygfa Taf; Meddygfa Coach and Horses; Marie Curie; Arch Noa ac Ambiwlans Awyr Cymru.