Mai 2008

    Diddorwyd Cangen Beca gan ddau Brifardd, sef Tudur Dylan a Mererid Hopwood. Bu’n noson arbennig i’r Gangen a chafwyd blas ar dalent y ddau berson unigryw yma, gyda’r digri a’r dwys.

    2nl4rhj
    Yn y llun hefyd mae:- O’r chwith – Ken Thomas (Trysorydd); Robert James (Cadeirydd) a Wyn Morris (Ysgrifennydd)