Ionawr 2011

    Yng nghyfarfod mis Ionawr y g[r gwâdd oedd Mr. Dafydd Williams, San Cler. Croesawyd ef gan y llywydd, Mr. Ithel Parri Roberts; cafwyd noson hwylus yn ei gwmni pan fu’n sôn am ei yrfa fel cyfreithiwr yn Nolgellau; hefyd sut mae’r dechnoleg yn y gwaith wedi newid. Cafodd nifer o ddigwyddiadau difyr yn ystod ei yrfa. Diolchwyd iddo gan Mr. Ithel Parri Roberts.