Hydref 2011

    Dewi Evans, cyn-feddyg plant yn Ysbyty Treforus, yn awr wedi ymddeol ac yn byw yng Nghaerfyrddin. Croesawyd ef gan y Cadeirydd, Eric Hughes ac fe gafwyd ganddo hunangofiant diddorol, o’i blentyndod i’w swydd fel meddyg. Diolchwyd iddo gan Anthony Thomas. Wedi’r cyfarford penderfynwyd cynnal y cyfarfodydd misol, o ddechrau’r flwyddyn, ar NOS IAU yn y Clwb Rygbi, am 8 o’r gloch. Mae croeso cynnes i unrhyw aelod hen neu newydd i ymuno.