Hydref 2007

    Yng nghyfarfod mis Hydref, croesawodd y Cadeirydd, Mr. Verian Williams y g[r gwâdd, sef Mr. Hugh Davies neu Huw bach y Fet fel yr adnabyddir ef gan bawb. Bu’n rhoi crynodeb cyflawn, diddorol a direidus o’i yrfa o’r adeg y dechreuodd fel myfyriwr yn y Coleg Milfeddygol yn Llundain, hyd y presennol. Soniodd am y newid sydd wedi cymryd lle yng ngwaith milfeddyg ar hyd yr amser. Diolchwyd iddo gan Mr Eric Hughes ar ddiwedd y noson.