Dadorchuddio plac – Caradoc Jones ym Mhontrhydfendigaid

  Cynrychiolwyd Cangen Beca gan Nigel, Eurfyl ac Eifion yn y dadorchuddiad swyddogol o blac sy’n cofnodi mae un o feibion Pontrhydfendigaid sef Caradoc Jones oedd y Cymro gyntaf i ddringo i gopa Mynydd Everest. Yn dilyn y dadorchuddio bu grŵp o blant yr Ysgol Gynradd leol yn canu i’r gynulleidfa. Cafwyd croeso mawr gan bobol Y Bont yn y Llew Coch a darparwyd cawl i ni gyd. Braf oedd cael cymdeithasu gydag aelodau Cors Caron a Banc Siôn Cwilt a chael cyfle i sgwrsio gyda Caradoc sy’n ddyn diymhongar iawn gydag amser i siarad â phawb.

  Y Plac

  img037

  Caradoc ar gopa Everest

  Pont 2

  Caradoc yng nghanol rhai o aelodau Cangen Cors Caron

  Aelodau Cors Caron a Caradoc

  Caradoc yng nghanol rhai aelodau Cangen Beca a Banc Siôn Cwilt

  Aelodau Beca a Banc Sion Cwilt gyda Caradoc