Cyflwyno Siec i Tir Dewi

    Eurfyl Lewis, Cadeirydd yr Hoelion Wyth yn cyflwyno siec o £1375 i Wyn Thomas elusen Tir Dewi.

    Hefyd yn y llun gwelir aelodau o ganghennau Aberporth, Beca, Cors Caron, Hendy gwyn a Sion Cwilt