Cwis Menter Iaith

    Cwis Menter Iaith Cynhaliwyd noson “Dau Hen Ben” dan nawdd Menter Iaith Sir Benfro a Menter Iaith Gorllewin Sir Gar dan ofal Chris Jones S4C ac Iola Wyn yng nghaffi Beca ar nos Wener,; Mai 2il. Bu 10 o dimau yn cymryd rhan a’r tîm buddugol oedd tîm Hoelion Wyth Beca -; da iawn bois.