Yr Artist Wyn Mel yng Nghwmni H 8 Cors Caron

    Cafwyd cwmni un o fechgyn Tregaron yng nghyfarfod Mis Hydref,sef yr artist Wyn Melville Jones.Cyn dangos i ni rhai o’i baentiadau,adroddodd hanes ei blentyndod yn Nhregaron a’r dylanwadau a fu arno.Roedd hi’n brofiad gwerthfawr clywed yr artist ei hun yn rhoi cefndir i’r casgliad yr oedd wedi dod gyda ef ar y noson.
    Unwaith yn rhagor,roedd hi’n werth bod yno-noson lwyddiannus a chofiadwy arall.