Chwefror 2012

    Cynhaliwyd y Cinio blynyddol yn Nhafarn y Bont, Llanglydwen. Croesawodd Eric Hughes, Cadeirydd y siaradwr gwâdd sef Mr. Alun Lenny o Gaerfyrddin ac fe gafwyd noson ddiddorol ganddo yn sôn am ei anturiaethau fel sylwebydd i’r cyfryngau. Diolchwyd iddo gan Cynwil Davies. Diolch yn fawr i Mr. Mel Jenkins am drefnu’r cinio, ac i Enfys a’r criw am y croeso a’r bwyd mwyaf blasus.

    2n1rgjb
    Eric Hughes, Anthony Thomas, Mel Jenkins a Dewi James gyda Alun Lenny.