Chwefror 2007

    Hoffem ddiolch i Mr. Ronnie Howells am drefnu’r cinio blynyddol yng Ngwesty Nantyffin. Cafwyd pryd o fwyd blasus. Croesawodd y Cadeirydd, Mr.Verian Williams, y g[r gwâdd sef Y Cynghorydd John Davies, Eglwyswrw. Cafodd yr aelodau noson hwylus yn gwrando arno yn sôn am nifer o gymeriadau’r ardal. Noson ddymunol a chofiadwy.