Beirniaid Eisteddfod Ffug

   

  Eisteddfod yr Hoelion 8 2020
  ——————————–
  Beirniad Gwaith Cartref- Y Prifardd Gwenallt Llwyd Ifan,Llysalaw,Maesyfelin,Talybont,Ceredigion SY24 5DY.
  y cyfansoddiadau i gyrraedd y beirniad erbyn MAWRTH 25ain yn ddiffael.
  Beirniad llwyfan ar y noson- Sam Jones,17 Heol Y Parc,Cefneithin,Cross Hands,Llanelli.