Rhaglen 2017 – 18 Beca

  Medi 27ain – Aneurin a Terwyn Davies, Betws Bledrws

   

  Hydref 25ain –  Steffan Hughes, Caerfyrddin

   

  Tachwedd 29ain – Parch Beti Wyn James, Caerfyrddin

   

  Ionawr 12fed / 19eg – Cinio Blynyddol, Tafarn yr Oen Llanboidy – Lowri Morgan?

   

  Chwefror 14eg– Ymarfer Eisteddfod

   

  Chwefror 21ain – Ymarfer Eisteddfod

   

  Chwefror 28ain – Ymarfer Eisteddfod

   

  Mawrth 2il – Eisteddfod – Gwesty Llanina Llanarth

   

  Mawrth 28ain – Alun Wyn Bevan Pontardawe

   

  Ebrill 25ain –  Dafydd Llywelyn Llandysul

   

  Mai 12fed  – Taith i Aberhonddu a Distyllfa Penderyn